تمرینات ورزشی شکستگی انگشتان پا

 

 

شایع ترین علت های شکسته شدن انگشتان پا گیر کردن پنجه پا در بین اشیاء ثابت و افتادن اجسام سنگین بر روی پا است. وضعیت خاص قرار گرفتن انگشتان در جلوی پا آن ها را بیشتر در معرض ضربه و آسیب قرار می دهد. در بعضی از ورزش ها ضربات مکرر و طولانی به انگشت می تواند موجب شکستگی های مویی یا استرسی شود. برای درمان درمان شکستگی انگشتان پا تمرینات زیر را انجام دهید.

 

انگشتان پا

 

تمرین اول:

انگشت شکسته با نوک انشگتان دست بگیرید ، سپس به طرف بالا و پایین حرکت دهید.این حرکت را دو دست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.

 

 

 

تمرین دوم:

روی صندلی بنشینید ، یک حوله یا پارچه را زیر پای انگشت آسیب دیده قرار دهید. سپس با انگشتان سعی کنید حوله را به زیر پا بکشید، به این صورت که، حوله را چنگ بزنید و انگشتان را به طرف پاشنه پا حرکت دهید، پا را مجددا” روی حوله بگذارید و حرکت را انجام دهید، این حرکت را تا جایی انجام دهید که حوله کاملا” به زیر پا برود.حرکت را در دو ست انجام دهید.

 

 

تمرین سوم:

صاف بایستید و انگشتان پای آسیب دیده را به طرف بالا بیاورید و به موقعیت اول برگردید .این حرکت را دو ۲ ست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.

 

 

تمرین چهارم:

برای انجام این حرکت احتمالا” نیاز به یک تکیه گاه داشته باشید، می توانید از یک صندلی استفاده کنید، برای انجام حرکت، روی انگشتان پا بلند شوید و به موقعیت اول برگردید.این حرکت را در ۳ ست و با ۱۰ تکرار انجام دهید.

 

 

تمرین پنجم:

یک پارچه یا حوله را به دور انگشتان پای آسیب دیده حلقه کنید، سپس با هر دو دست حوله را به طرف بدن بکشید و به آرامی به موقعیت اول برگردید.این حرکت را در ۲ ست و با ۱۵ تکرار انجام دهید.

 

 

تمرینات مناسب شکستگی انگشتان پا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON