تمرینات ورزشی کشیدگی و پارگی رباط صلیبی زانو PCL

 

lateral_cruciate_lateral_4c

حرکات زیر در بازتوانی آسیب های رباط صلیبی PCL مفید می باشند. در انجام این تمرینات در نظر داشته باشید که آن ها را زمانی انجام دهید که بتوانید نیمی از وزن خود را روی پای آسیب دیده بیاندازید و همچنین تورم زانوی صدمه دیده کاهش یافته باشد.

 

  • حرکت ایزومتریک عضله چهار سر رانی

1

 

روی زمین بنشینید ، پاهیتان را دراز کنید و پای سالم را کمی خم کنید.در این حالت عضلات ران پای مصدوم را منقبض نموده و زانوی آسیب دیده را به کف فشار دهید .۱۰ ثانیه مکث کنید . سپس عضله را شل کنید . این تمرین را در ۳ست ۱۰ تای انجام دهید.

 

  • حرکت ایزومتریک عضله چهار سر رانی روی صندلی

2 

 

توانبخشی در کشیدگی و پارگی رباط صلیبی زانو PCLروی صندلی بنشینید که پشت آن صاف باشد.دقت شود در زانو ها تقریبا زاویه ۹۰ درجه ایجاد شود. در این حالت سعی کنید عضلات ران را منقبض کنید و توجه شود که پاها حرکت نکنند. ۱۰ ثانیه مکث کنید و سپس عضلات را شل کنید . این حرکت را نیز در ۳ ست ۱۰ تایی انجام دهید.

 

  • ثابت سازی زانو

یک طناب الاستیک حلقه کنید و دور پای سالم بیاندازید و دو سر آن را به یک تکیه گاه محکم ببندید .رو به تکیه گاه و بر روی پای مصدوم بایستید ، کمی زانوی آسیب دیده را خم و عضلات ران را منقبض کنید. با حفظ این حالت پای سالم که طناب در آن است را به آرامی به سمت عقب خم کنید.حرکت را در۳ ست ۱۰ تایی انجام دهید.۹۰ درجه بچرخید به طوریکه پای مصدوم به سمت تکیه گاه قرار گیرد . پا را به سمت خارج بکشید به طوری که از پای آسیب دیده دور شود . حرکت را در۳ ست ۱۰ تایی انجام دهید.

3

 

پشت به تکیه گاه بایستید. پای سالم را در حالت صاف و کشیده بالا ببرید . این حرکت را نیز در ۳ ست ۱۰ تایی انجام دهید .۹۰ درجه دیگر بچرخید. این بار پای سالم به سمت دیوار باشد . پای سالم را در عرض بدن حرکت داده و از دیوار دور کنید .این حرکت را نیز در ۳ ست ۱۰ تایی انجام دهید .برای حفظ تعادل می توانید در این سری حرکات دست خود را روی تیه گاه قراردهید . برای پیشرفت و مشکل کردن حرکت نیز می توانید روی یک بالش بایستید.

 

  • بلند کردن پا در حالت خوابیده

به پشت روی زمین بخوابید و پاهایتان را دراز کنید . عضلات ران پای آسیب دیده را منقبض کنید و پا را در حالی که صاف کشیده است تا ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین بلند کنید ، توجه شود که در حین انجام حرکت عضلات منقبض باشند ، سپس به آرامی پای خود را پایین آورید . این تمرین را نیز در ۳ ست ۱۰ تایی انجام دهید.

 

  • بلند شدن با حمایت دیوار (اسکوات ) با کمک توپ

4

پشت به دیوار بایستید به طوری که کمر، شانه ها و سر چسبیده به دیوار و نگاه شما رو به جلو باشد . شانه ها را شل کرده و پاها یک قدم جلوتر از دیوار به عرض شانه از هم باز باشند . یک بالش لوله شده و یا یک توپ به اندازه توپ فوتبال را بین دو پای خود قرار دهید.

 

به آرامی در حالی که حالت خود را حفظ کرده اید بنشینید و همزمان بالش یا توپ را بین زانو های خود فشار دهید .حرکت را تا جایی ادامه دهید تا تقریبا به حالت نشسته شوید اما ران ها در راستای موازی زمین نرسند . دراین حالت تقریبا ۱۰ ثانیه مکث کنید و سپس با حفظ حالت و به آرامی بلند شوید . به یاد داشته باشید که در حین انجام تمرین توپ یا بالش را بین دو پای خود در حالت فشرده حفظ کنید ، این تمرین را نیز در ۳ ست ۱۰ تایی انجام دهید.

 

  • بلند شدن روی یک سطح یا پله

پای مصدوم را روی یک سطح مثل آجر و یا قطعه چوب صاف به ارتفاع تقریبا ۱۰سانتیمتر و پای سالم را روی زمین قرار دهید .روی پای مصدوم بلند شوید و زانو را صاف کنید. در این حالت پای سالم از روی زمین بلند شده و وزن شما روی پای صدمه دیده قرار می گیرد . برای تکرار حرکت پای سالم را پایین آورده و به حالت اولیه برگردید . حرکت را در ۳ ست ۱۰ تایی انجام دهید.

 

تمرینات پارگی Pcl

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON