تمرین درمانی و تمرینات ام اس ( MS ) قسمت دوم

 

 

 • تمرین ۹

ms-9

صحیح نشستن

– سطح نشیمنگاه صندلی باید محکم باشد.

– ارتفاع صندلی طوری باشد که مفصل ران بالاتر از زانو باشد.

– در قسمت نیمه جلوی صندلی بنشینید.

– پاها بطور عمودی زیر زانوها و تمامی کف پا روی زمین باشد.

– زانو و پا کمی بیش از باسن از هم فاصله دارند و کمی بسمت خارج

متمایل میباشد.

– لگن کمی بطرف جلو(کمی گودی گمرداشته باشید)

– قفسه سینه کاملا روی لگن قرار میگیرد.

– شانه ها و دست ها شل و آویزان هستند.

– سر بعقب کشیده میشود طوری که چانه به سینه نزدیک شود.

 

تمرین:

درست نشستن تمرین ساده ایست که هر زمان و در هرکجا میتوان انجام داد.

 

 • تمرین ۱۰ms-10

 

همانند تمرین ۹ بنشینید.

تمرین:

پاشنه راست را روی زمین فشار دهید.

پای چپ را بلند کرده و برای چند ثانیه نگهداشته،سپس نتناوب با پای دیگر شروع کنید.

 

 • ساده کردن تمرین:

کاملا عقب صندلی بنشینید و صحیح نشستن را رعایت کنید.

 

 • تمرین ۱۱

ms-11

همانند تمرین ۹ بنشینید.

تمرین:

پای چپ را تا حد امکان زیر صندلی ببرید تا جائیکه پاشنه از زمین بلند شود.

حال پاشنه را بزمین فشار دهید.

پنجه ها را بالا برده و چند ثانیه نگهدارید.

حال پا را کاملا شل کنید

فشار دادن پا بزمین و شل کردن را چندین بار تکرار کنید.

 

 • تمرین ۱۲

ms-12

همانند تمرین ۹ بنشینید.

– با دست ها، چوب و یا میله ای را جلوی بدن نگهدارید.

تمرین:

– چوب را بآرامی بجلو برانید،دست ها کشیده میشوند.

– بالاتنه نیز در حالیکه پشت کاملا صاف میباشد بجلو رانده میشود.

– چوب و بالاتنه بحالت اولیه برمیگردند.

– حرکت به جلو و عقب بآرامی صورت میگیرد.( هر حرکت ۵ ثانیه طول میکشد)

– هنگام حرکت به جلو فشار وارده بر روی پاشنه ها را احساس نمائید.

 • توجه: بالاتنه از مفصل ران بطرف جلو خم میشود و کمی گودی گمر باقی بماند.پاشنه ها روی زمین میمانند.

 

 • سخت کردن تمرین:

– بهنگام برگشت بالاتنه را کمی بعقب ببرید.

 

 • تمرین ۱۳ms-13

 

همانند تمرین ۹ بنشینید.

-با دست ها، چوبی را جلوی بدن نگهدارید

 

تمرین:

– چوب را بآرامی به چپ و راست بگردانید.

– بالاتنه و سر نیز تا انتها حرکت داده میشود.هر چرخش ۵ ثانیه باشد.

 • توجه: پشت کاملا صاف کمر کمی گودی دارد. کف پا روی زمین میماند. زانوها به بیرون و داخل متمایل نمیشوند.

 

 • تمرین ۱۴

ms-14

مثل تمرین ۹ پشت میز نشسته دست ها را آرام روی میز قرار دهید.

 

تمرین:

– بالاتنه را بدون آنکه خم شود بجلو ببرید.

– باسن را آهسته بلند و زانوها را آهسته راست کنید و کاملا بلند نشوید.

– این حالت را مدتی کوتاه نگهداشته و دوباره روی صندلای بنشینید

بالاتنه بسمت جلو میماند تا باسن روی میز بیاید.

از نیروی دست ها استفاده نکنید (نه برای تکیه ، نه برای کشیدن)

 

 • توجه: زانوها متمایل بخارج هستند و نباید بطرف داخل کشیده شوند. بیشترین فشار روی پاشنه میباشد.

           

 • تمرین ۱۵

ms-15

مثل تمرین ۹ پشت میز نشسته دست ها را آرام روی میز قرار دهید.

تمرین:

– لگن را بطرف جلوهل داده بطوری که گودی در مهره های کمر ایجاد شود.(لگن بطرف ران ها خم میشود).

– سپس لگن را بطرف عقب قل دهید .لگن از ران ها دور میشود.

حرکت لگن حالت کمر را تغیر میدهد.

بالاتنه و سر آرام در حالت اولیه قرار میگیرند.

 

زانو ها بسمت بیرون و داخل متمایل نمیشوند.

 

 

 

تمرین MS قسمت دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON