پلانتار فاشیا

پلانتار فاشیا

التهاب تاندون کف پایی ، فاشئیت پلانتار و تمرینات ورزشی     التهاب تاندون کف پایی  یا فاشئیت پلانتار، تورم بافت ضخیمی در کف پا است. فاشیای پلانتار، نوار ضخیمی از بافت در کف پای می باشد که کارش ایجاد

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON