خار پاشنه

خار پاشنه

خار پاشنه     بیماری خار پاشنه پا یکی از رایج‌ترین علل درد پاشنه پا است که با درد و التهاب لیگامان بلند و ضخیمی، موسوم به فاشیای پلانتار، همراه است که از ابتدا تا انتهای کف پا کشیده شده

پلانتار فاشیا

پلانتار فاشیا

التهاب تاندون کف پایی ، فاشئیت پلانتار و تمرینات ورزشی     التهاب تاندون کف پایی  یا فاشئیت پلانتار، تورم بافت ضخیمی در کف پا است. فاشیای پلانتار، نوار ضخیمی از بافت در کف پای می باشد که کارش ایجاد

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON