تنگی کانال

تنگی کانال

تنگی کانال نخاعی کمروگردن       نخاع در درون کانال استخوانی قرار دارد و از پشت سر هم قرار گرفتن مهره‌ها تشکیل می‌شود. یکی از علل شایع کمردرد تنگی کانال نخاعی است. اگر به دلایلی این کانال تنگ شود،

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON