تمرین MS قسمت اول

تمرین MS قسمت اول

تمرین درمانی و تمرینات ام اس ( MS ) قسمت اول   تمرین ۱ استارت: کف پاها روی زمین، زانوها با هم تماس ندارند. تمرین: پاشنه پای راست را بزمین فشار دهید. پای چپ را آهسته دراز کنید( کاملا کشیده نشود)

تمرین MS قسمت دوم

تمرین MS قسمت دوم

تمرین درمانی و تمرینات ام اس ( MS ) قسمت دوم     تمرین ۹ صحیح نشستن – سطح نشیمنگاه صندلی باید محکم باشد. – ارتفاع صندلی طوری باشد که مفصل ران بالاتر از زانو باشد. – در قسمت نیمه

تمرین MS قسمت سوم

تمرین MS قسمت سوم

تمرین درمانی و تمرینات ام اس ( MS ) قسمت سوم     تمرین ۱۶   در تمام تمرین های ایستاده باید حالت استارد بصورت –        فاصله پاها باندازه باسن باشد. –        فشار روی کف پا بطور مساوی تقسیم شده

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON