الكترو مگنت تراپی

الكترو مگنت تراپی

الكترو مگنت تراپی     آنچه راجع به درمان الکترومگنتیک همه باید بدانند:   تاثیر درمانی مغناطیس (امواج آهن ربایی) بر بدن از زمان هیپوكرات در طب باستانی شناخته شده و در چین قدیم نیز كاربرد داشته است. میدانهای مغناطیسی

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON