تمرین درمانی انگشتان دست

تمرین درمانی انگشتان دست

۱۰ ورزش برای انگشتان دست (+تصاویر)     ورزش دادن دست ها و انگشتان دست باعث قوی شدن آنها می گردد، میزان تحرک آنها را زیاد می کند و باعث کاهش درد و خستگی آنها می گردد. هرگاه احساس کردید

تمرینات مناسب شکستگی انگشتان پا

تمرینات مناسب شکستگی انگشتان پا

تمرینات ورزشی شکستگی انگشتان پا     شایع ترین علت های شکسته شدن انگشتان پا گیر کردن پنجه پا در بین اشیاء ثابت و افتادن اجسام سنگین بر روی پا است. وضعیت خاص قرار گرفتن انگشتان در جلوی پا آن

راه کارهای کاهش درد عضلات

راه کارهای کاهش درد عضلات

۴ توصیه برای کاهش درد عضلات ناشی از ورزش     معمولا” کمتر ورزشکاری پیدا می شود که از درد عضلات ناشی از تمرینات ورزشی شکایت نکند! . توصیه های مختلفی برای کاهش درد عضلات مطرح می شود در این

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON