علل درد گردن

علل درد گردن

علل درد گردن     درد گردن در بسیاری از افراد اتفاق میفتد. گاهی خودبخود خوب میشود و گاهی فرد را به پزشک میکشاند. گردن شامل مهره هایی از ستون مهره است که بین تنه و سر قرار دارد. پایداری

تنگی کانال گردن

تنگی کانال گردن

تنگی کانال نخاعی گردن چگونه ایجاد میشود       نخاع ستونی متشکل از رشته ها و سلول های عصبی فراوان است که درون لوله ای استخوانی به نام ستون فقرات قرار گرفته است. به هر علتی که این لوله

آرتروز گردن

آرتروز گردن

آرتروز یا ساییدگی مهره های گردن چیست و چگونه میتواند موجب گردن درد شود   آرتروز یا به زبان دقیقتر آرتریت دژنراتیو مهره های گردن بیماری است که در آن به علت تغییراتی که در غضروف مفصلی، بافت دیسک بین

دنده گردنی

دنده گردنی

دنده گردنی چیست و آیا میتواند موجب سندرم توراسیک اوت لت شود؟     دنده گردنی در واقع یک زائده استخوانی در کنار زائده عرضی مهره هفتم گردنی است که معمولا وجود ندارد ولی بودن آن در بعضی افراد موجب

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON