اسکولیوزیس

اسکولیوزیس

اسکولیوزیس در کودکان و نوجوانان   اسكوليوز عبارت است از انحناي غيرطبيعي ستون فقرات به يكطرف، حال آنکه در حالت طبيعي در قسمتهاي بالائي كمر ، ستون فقرات كمي به سمت عقب انحناء و در بخش هاي پائيني كمر، كمي

اصلاح اسکولیوز

اصلاح اسکولیوز

اسکولیوز و حرکات اصلاحی اسکولیوز   اسکولیوز عبارت است از انحراف طرفی ستون مهره ها، به نحوی که زاویه شوکی مهره ها به سمت تعقر و بدنه مهره ها به سمت تحدب چرخش پیدا می کند. به عبارت دیگر هنگامی

Follow by Email
Instagram
SOCIALICON